Sense-In®

Sense-In® är baserat på vår stressfysiologi. Vårt stressystem är ett av kroppens äldsta system och det är byggt för en helt annan miljö än den vi har nu. Att förstå systemet, vad det är byggt för, hur det fungerar i olika situationer är grunden för att kunna styra över det.

Sense-In® har några viktiga grundpelare:

  • Sense-In breath
  • Sense-In body
  • Sense-In mind

Varje del börjar med teori bakom de tekniker vi använder. Sedan applicerar vi tekniker för att påverka systemet. Vi går igenom varje del från grunden och varje steg baseras alltid på kroppens eget system för återhämtning och vila. Vi lär oss om hur vårt nervsystem fungerar och med det hur vi kan påverka det i den riktning vi behöver. Vi använder oss sedan av tekniker från olika traditioner, reflekterar över effekterna och justerar om det behövs.

Du kommer känna att du snart har flertalet nycklar att styra ditt liv med. Du får bättre kontroll över ditt mående både mentalt och fysiskt samtidigt som du har kunskap att förstå och analysera kroppens signaler och reaktioner.

Skräddarsytt för arbetsgrupper

Sense-In® passar utmärkt att genomföra med en arbetsgrupp för att öka insikten och förståelsen om hur kroppen fungerar vid stress och ge verktyg för att hantera och förebygga både för individen men även på arbetsplatsen.

Några ord från tidigare arbetsgrupper:

  • ”Pedagogisk lärare, förklarat SÅ bra!”
  • ”Lärorikt pga stor kunskap hos Yogaläraren”
  • ”Strukturerade och planerade tillfällen med en röd tråd anpassat efter oss”
  • ”Bra takt”
  • ”Lätta och bra övningar – Insiktsskapande”
  • ”Gett mersmak”

Bli en Bodynaut

Jag tror på att vara våra egna detektiver, vara utforskande bodynauts, som frågar, testar, frågar igen och så småningom får svar. Kroppen försöker hela tiden balansera dig och den gör sitt bästa med de verktyg den har. Vi har våra liv, vår hälsa och vårt mående i våra egna händer. Bara vi förstår HUR och VARFÖR kroppen gör som den gör, så kan vi hjälpa den istället för att stjälpa den.